ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 145 55 24 13 224
2 สพป. ชลบุรี เขต 1 137 75 24 9 236
3 สพป. กรุงเทพมหานคร 137 61 28 13 226
4 สพป. สมุทรสาคร 135 57 24 11 216
5 สพป. ชลบุรี เขต 3 134 74 19 17 227
6 สพป. ระยอง เขต 1 132 57 24 11 213
7 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 130 60 30 13 220
8 สพป. ราชบุรี เขต 2 124 60 29 11 213
9 สพป. ราชบุรี เขต 1 123 76 27 13 226
10 สพป. ปทุมธานี เขต 1 121 64 26 15 211
11 สพป. จันทบุรี เขต 1 120 68 24 10 212
12 สพป. ตราด 120 52 30 13 202
13 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 118 69 33 16 220
14 สพป. ชลบุรี เขต 2 118 67 20 23 205
15 สพป. สระแก้ว เขต 1 118 55 25 14 198
16 สพป. ปทุมธานี เขต 2 117 67 35 15 219
17 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 115 76 33 12 224
18 สพป. สระบุรี เขต 2 114 72 31 23 217
19 สพป. ชัยนาท 114 63 36 17 213
20 สพป. ลพบุรี เขต 2 111 60 26 20 197
21 สพป. นครปฐม เขต 2 110 66 29 15 205
22 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 110 54 38 13 202
23 สพป. นครปฐม เขต 1 108 68 25 13 201
24 สพป. ลพบุรี เขต 1 108 57 31 20 196
25 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 108 55 28 16 191
26 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 101 59 46 17 206
27 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 101 52 35 16 188
28 สพป. สระแก้ว เขต 2 99 68 27 18 194
29 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 99 55 32 9 186
30 สพป. สระบุรี เขต 1 97 51 32 19 180
31 สพป. อ่างทอง 95 62 39 20 196
32 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 94 78 30 20 202
33 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 93 63 33 14 189
34 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 89 61 40 14 190
35 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 58 39 12 185
36 สพป. นครนายก 88 57 38 15 183
37 สพป. นนทบุรี เขต 2 87 87 32 18 206
38 สพป. จันทบุรี เขต 2 84 70 26 19 180
39 สพป. สิงห์บุรี 82 64 24 23 170
40 สพป. นนทบุรี เขต 1 79 70 30 21 179
41 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 71 41 16 190
42 สพป. ระยอง เขต 2 77 73 35 21 185
43 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76 54 36 18 166
44 สพป. สมุทรสงคราม 74 47 42 15 163
45 สพป. เพชรบุรี เขต 1 73 59 33 12 165
46 สพป. เพชรบุรี เขต 2 72 60 36 17 168
47 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 66 49 16 182
48 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 66 70 32 19 168
รวม 4,986 3,043 1,506 755 9,535