ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 144 53 24 13 221
2 สพป. กรุงเทพมหานคร 136 60 27 13 223
3 สพป. ชลบุรี เขต 1 134 75 24 9 233
4 สพป. ชลบุรี เขต 3 133 73 18 17 224
5 สพป. สมุทรสาคร 132 57 24 11 213
6 สพป. ระยอง เขต 1 130 56 24 11 210
7 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 128 59 30 13 217
8 สพป. ราชบุรี เขต 1 122 74 27 13 223
9 สพป. ราชบุรี เขต 2 121 60 29 11 210
10 สพป. จันทบุรี เขต 1 119 66 24 10 209
11 สพป. ปทุมธานี เขต 1 119 63 26 15 208
12 สพป. ตราด 118 51 30 13 199
13 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 117 67 33 16 217
14 สพป. ปทุมธานี เขต 2 117 66 33 15 216
15 สพป. ชลบุรี เขต 2 116 66 20 23 202
16 สพป. สระแก้ว เขต 1 116 54 25 14 195
17 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 115 74 32 12 221
18 สพป. สระบุรี เขต 2 112 71 31 23 214
19 สพป. ชัยนาท 112 63 35 17 210
20 สพป. ลพบุรี เขต 2 110 58 26 20 194
21 สพป. นครปฐม เขต 2 108 66 28 15 202
22 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 108 54 37 13 199
23 สพป. นครปฐม เขต 1 107 66 25 13 198
24 สพป. ลพบุรี เขต 1 106 56 31 20 193
25 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 106 54 28 16 188
26 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 100 51 34 16 185
27 สพป. สระแก้ว เขต 2 98 67 26 18 191
28 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 98 59 46 17 203
29 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 97 54 32 9 183
30 สพป. สระบุรี เขต 1 95 51 31 19 177
31 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 94 76 29 20 199
32 สพป. อ่างทอง 94 61 38 20 193
33 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 93 61 32 14 186
34 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 89 59 39 14 187
35 สพป. นครนายก 88 55 37 15 180
36 สพป. นนทบุรี เขต 2 86 85 32 18 203
37 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86 58 38 12 182
38 สพป. จันทบุรี เขต 2 81 70 26 19 177
39 สพป. สิงห์บุรี 81 62 24 23 167
40 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 70 39 16 187
41 สพป. นนทบุรี เขต 1 78 68 30 21 176
42 สพป. ระยอง เขต 2 76 71 35 21 182
43 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76 53 34 18 163
44 สพป. สมุทรสงคราม 74 46 40 15 160
45 สพป. เพชรบุรี เขต 1 72 58 32 12 162
46 สพป. เพชรบุรี เขต 2 72 57 36 17 165
47 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66 65 48 16 179
48 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 65 68 32 19 165
รวม 4,923 2,987 1,481 755 10,146