ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 116 46 19 12 181
2 สพป. สมุทรสาคร 115 49 22 8 186
3 สพป. ชลบุรี เขต 1 114 59 20 9 193
4 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 113 51 27 12 191
5 สพป. ระยอง เขต 1 112 49 22 11 183
6 สพป. กรุงเทพมหานคร 110 46 24 13 180
7 สพป. ชลบุรี เขต 3 105 61 16 16 182
8 สพป. ราชบุรี เขต 2 105 50 28 11 183
9 สพป. ราชบุรี เขต 1 104 61 26 13 191
10 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 103 60 30 10 193
11 สพป. ตราด 102 45 29 12 176
12 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 101 57 31 16 189
13 สพป. ปทุมธานี เขต 2 100 54 29 14 183
14 สพป. ชลบุรี เขต 2 99 54 17 22 170
15 สพป. ปทุมธานี เขต 1 96 55 22 15 173
16 สพป. จันทบุรี เขต 1 94 62 22 10 178
17 สพป. นครปฐม เขต 2 94 54 26 14 174
18 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 94 49 22 13 165
19 สพป. ชัยนาท 92 54 33 16 179
20 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 90 45 35 13 170
21 สพป. สระแก้ว เขต 1 89 50 23 13 162
22 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 46 41 17 176
23 สพป. ลพบุรี เขต 2 88 54 24 20 166
24 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 88 48 29 14 165
25 สพป. นครปฐม เขต 1 87 56 25 12 168
26 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87 52 26 8 165
27 สพป. สระบุรี เขต 2 86 65 28 21 179
28 สพป. อ่างทอง 84 50 35 18 169
29 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80 65 26 18 171
30 สพป. ลพบุรี เขต 1 80 53 28 20 161
31 สพป. สระแก้ว เขต 2 79 59 22 17 160
32 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 78 57 30 13 165
33 สพป. สระบุรี เขต 1 78 41 29 18 148
34 สพป. นนทบุรี เขต 2 77 67 29 16 173
35 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77 54 32 14 163
36 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75 50 34 11 159
37 สพป. นครนายก 72 46 36 15 154
38 สพป. ระยอง เขต 2 70 61 31 18 162
39 สพป. จันทบุรี เขต 2 69 58 25 19 152
40 สพป. นนทบุรี เขต 1 67 58 27 20 152
41 สพป. สิงห์บุรี 66 59 23 21 148
42 สพป. เพชรบุรี เขต 2 66 52 35 17 153
43 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 64 36 16 165
44 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 64 46 33 17 143
45 สพป. สมุทรสงคราม 64 38 40 14 142
46 สพป. เพชรบุรี เขต 1 63 56 30 12 149
47 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 59 61 31 19 151
48 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 59 57 43 16 159
รวม 4,165 2,584 1,351 714 8,814