ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. กรุงเทพมหานคร 20 7 12 39 137 61 28 13 226
2 สพป. ชลบุรี เขต 1 15 6 7 28 137 75 24 9 236
3 สพป. ชลบุรี เขต 3 13 10 14 37 134 74 19 17 227
4 สพป. สมุทรสาคร 12 9 8 29 135 57 24 11 216
5 สพป. จันทบุรี เขต 1 10 12 8 30 120 68 24 10 212
6 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 10 7 7 24 130 60 30 13 220
7 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 10 4 9 23 108 55 28 16 191
8 สพป. สระบุรี เขต 2 9 9 5 23 114 72 31 23 217
9 สพป. ราชบุรี เขต 1 9 4 7 20 123 76 27 13 226
10 สพป. ชลบุรี เขต 2 9 4 5 18 118 67 20 23 205
11 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 13 9 30 145 55 24 13 224
12 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 8 10 4 22 99 55 32 9 186
13 สพป. สระแก้ว เขต 1 8 7 9 24 118 55 25 14 198
14 สพป. ระยอง เขต 1 7 9 7 23 132 57 24 11 213
15 สพป. ชัยนาท 7 8 9 24 114 63 36 17 213
16 สพป. นครปฐม เขต 1 7 7 3 17 108 68 25 13 201
17 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 7 6 9 22 110 54 38 13 202
18 สพป. ลพบุรี เขต 2 7 6 6 19 111 60 26 20 197
19 สพป. ตราด 7 5 7 19 120 52 30 13 202
20 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 7 2 3 12 93 63 33 14 189
21 สพป. ลพบุรี เขต 1 6 11 5 22 108 57 31 20 196
22 สพป. สระแก้ว เขต 2 6 3 7 16 99 68 27 18 194
23 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 5 8 13 26 101 59 46 17 206
24 สพป. ปทุมธานี เขต 1 5 8 6 19 121 64 26 15 211
25 สพป. อ่างทอง 5 5 4 14 95 62 39 20 196
26 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 5 4 5 14 118 69 33 16 220
27 สพป. ราชบุรี เขต 2 4 13 8 25 124 60 29 11 213
28 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 4 11 3 18 115 76 33 12 224
29 สพป. นนทบุรี เขต 2 4 4 4 12 87 87 32 18 206
30 สพป. ปทุมธานี เขต 2 4 3 6 13 117 67 35 15 219
31 สพป. สระบุรี เขต 1 4 3 0 7 97 51 32 19 180
32 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 3 3 5 11 89 61 40 14 190
33 สพป. เพชรบุรี เขต 2 3 2 1 6 72 60 36 17 168
34 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 3 2 0 5 78 71 41 16 190
35 สพป. นนทบุรี เขต 1 3 1 4 8 79 70 30 21 179
36 สพป. สมุทรสงคราม 3 1 1 5 74 47 42 15 163
37 สพป. เพชรบุรี เขต 1 3 0 0 3 73 59 33 12 165
38 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 7 10 19 101 52 35 16 188
39 สพป. นครปฐม เขต 2 2 4 6 12 110 66 29 15 205
40 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 2 4 1 7 76 54 36 18 166
41 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2 2 7 11 94 78 30 20 202
42 สพป. นครนายก 2 1 3 6 88 57 38 15 183
43 สพป. สิงห์บุรี 1 8 4 13 82 64 24 23 170
44 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1 4 1 6 88 58 39 12 185
45 สพป. จันทบุรี เขต 2 0 5 4 9 84 70 26 19 180
46 สพป. ระยอง เขต 2 0 5 2 7 77 73 35 21 185
47 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 5 2 7 67 66 49 16 182
48 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 0 4 1 5 66 70 32 19 168
รวม 272 276 261 809 4,986 3,043 1,506 755 9,535