ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. กรุงเทพมหานคร 20 7 12 39 136 60 27 13 223
2 สพป. ชลบุรี เขต 1 15 6 7 28 134 75 24 9 233
3 สพป. ชลบุรี เขต 3 13 10 13 36 133 73 18 17 224
4 สพป. สมุทรสาคร 12 9 7 28 132 57 24 11 213
5 สพป. จันทบุรี เขต 1 10 12 8 30 119 66 24 10 209
6 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 10 6 7 23 128 59 30 13 217
7 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 10 4 9 23 106 54 28 16 188
8 สพป. สระบุรี เขต 2 9 9 5 23 112 71 31 23 214
9 สพป. ราชบุรี เขต 1 9 4 7 20 122 74 27 13 223
10 สพป. ชลบุรี เขต 2 9 4 5 18 116 66 20 23 202
11 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 13 9 30 144 53 24 13 221
12 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 8 10 4 22 97 54 32 9 183
13 สพป. สระแก้ว เขต 1 8 7 9 24 116 54 25 14 195
14 สพป. ระยอง เขต 1 7 9 7 23 130 56 24 11 210
15 สพป. ชัยนาท 7 8 9 24 112 63 35 17 210
16 สพป. นครปฐม เขต 1 7 7 3 17 107 66 25 13 198
17 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 7 6 9 22 108 54 37 13 199
18 สพป. ลพบุรี เขต 2 7 5 6 18 110 58 26 20 194
19 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 7 2 3 12 93 61 32 14 186
20 สพป. ลพบุรี เขต 1 6 11 5 22 106 56 31 20 193
21 สพป. ตราด 6 5 7 18 118 51 30 13 199
22 สพป. สระแก้ว เขต 2 6 2 7 15 98 67 26 18 191
23 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 5 8 13 26 98 59 46 17 203
24 สพป. ปทุมธานี เขต 1 5 8 6 19 119 63 26 15 208
25 สพป. อ่างทอง 5 5 4 14 94 61 38 20 193
26 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 5 4 5 14 117 67 33 16 217
27 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 4 11 3 18 115 74 32 12 221
28 สพป. นนทบุรี เขต 2 4 4 4 12 86 85 32 18 203
29 สพป. ปทุมธานี เขต 2 4 3 6 13 117 66 33 15 216
30 สพป. สระบุรี เขต 1 4 3 0 7 95 51 31 19 177
31 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 3 3 5 11 89 59 39 14 187
32 สพป. เพชรบุรี เขต 2 3 2 1 6 72 57 36 17 165
33 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 3 2 0 5 78 70 39 16 187
34 สพป. นนทบุรี เขต 1 3 1 4 8 78 68 30 21 176
35 สพป. สมุทรสงคราม 3 1 1 5 74 46 40 15 160
36 สพป. เพชรบุรี เขต 1 3 0 0 3 72 58 32 12 162
37 สพป. ราชบุรี เขต 2 2 13 8 23 121 60 29 11 210
38 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 7 10 19 100 51 34 16 185
39 สพป. นครปฐม เขต 2 2 4 6 12 108 66 28 15 202
40 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 2 4 1 7 76 53 34 18 163
41 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2 2 7 11 94 76 29 20 199
42 สพป. นครนายก 2 1 3 6 88 55 37 15 180
43 สพป. สิงห์บุรี 1 8 4 13 81 62 24 23 167
44 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1 4 1 6 86 58 38 12 182
45 สพป. ระยอง เขต 2 0 5 2 7 76 71 35 21 182
46 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 5 2 7 66 65 48 16 179
47 สพป. จันทบุรี เขต 2 0 4 4 8 81 70 26 19 177
48 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 0 4 1 5 65 68 32 19 165
รวม 269 272 259 800 4,923 2,987 1,481 755 9,391