สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. สมุทรปราการ เขต 1 ได้  145  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 224 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. ชลบุรี เขต 1 ได้  137  เหรียญทอง  75  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 236 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. กรุงเทพมหานคร ได้  137  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 226 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. สมุทรสาคร ได้  135  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 216 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. ชลบุรี เขต 3 ได้  134  เหรียญทอง  74  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 227 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. ระยอง เขต 1 ได้  132  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้  130  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 220 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. ราชบุรี เขต 2 ได้  124  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. ราชบุรี เขต 1 ได้  123  เหรียญทอง  76  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 226 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. ปทุมธานี เขต 1 ได้  121  เหรียญทอง  64  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 211 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. จันทบุรี เขต 1 ได้  120  เหรียญทอง  68  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 212 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพป. ตราด ได้  120  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 202 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้  118  เหรียญทอง  69  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 220 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพป. ชลบุรี เขต 2 ได้  118  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 205 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพป. สระแก้ว เขต 1 ได้  118  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 198 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพป. ปทุมธานี เขต 2 ได้  117  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 219 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้  115  เหรียญทอง  76  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 224 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพป. สระบุรี เขต 2 ได้  114  เหรียญทอง  72  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 217 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพป. ชัยนาท ได้  114  เหรียญทอง  63  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพป. ลพบุรี เขต 2 ได้  111  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 197 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพป. นครปฐม เขต 2 ได้  110  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 205 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้  110  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   38  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 202 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพป. นครปฐม เขต 1 ได้  108  เหรียญทอง  68  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 201 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพป. ลพบุรี เขต 1 ได้  108  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 196 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 ได้  108  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 191 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพป. สมุทรปราการ เขต 2 ได้  101  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   46  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 206 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้  101  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพป. สระแก้ว เขต 2 ได้  99  เหรียญทอง  68  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 194 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ได้  99  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 186 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพป. สระบุรี เขต 1 ได้  97  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 180 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพป. อ่างทอง ได้  95  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   39  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 196 เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้  94  เหรียญทอง  78  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 202 เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ได้  93  เหรียญทอง  63  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 189 เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 ได้  89  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   40  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 190 เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ได้  88  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   39  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 185 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพป. นครนายก ได้  88  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   38  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 183 เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพป. นนทบุรี เขต 2 ได้  87  เหรียญทอง  87  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 206 เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพป. จันทบุรี เขต 2 ได้  84  เหรียญทอง  70  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 180 เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพป. สิงห์บุรี ได้  82  เหรียญทอง  64  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 170 เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพป. นนทบุรี เขต 1 ได้  79  เหรียญทอง  70  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 179 เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ได้  78  เหรียญทอง  71  เหรียญเงิน   41  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 190 เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพป. ระยอง เขต 2 ได้  77  เหรียญทอง  73  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 185 เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ได้  76  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 166 เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพป. สมุทรสงคราม ได้  74  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   42  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 163 เหรียญ 
อันดับที่ 45  สพป. เพชรบุรี เขต 1 ได้  73  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 165 เหรียญ 
อันดับที่ 46  สพป. เพชรบุรี เขต 2 ได้  72  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 168 เหรียญ 
อันดับที่ 47  สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ได้  67  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   49  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 182 เหรียญ 
อันดับที่ 48  สพป. กาญจนบุรี เขต 2 ได้  66  เหรียญทอง  70  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 168 เหรียญ