ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สพป. กรุงเทพมหานคร 20 7 12 39
2 สพป. ชลบุรี เขต 1 15 6 7 28
3 สพป. ชลบุรี เขต 3 13 10 14 37
4 สพป. สมุทรสาคร 12 9 8 29
5 สพป. จันทบุรี เขต 1 10 12 8 30
6 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 10 7 7 24
7 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 10 4 9 23
8 สพป. สระบุรี เขต 2 9 9 5 23
9 สพป. ราชบุรี เขต 1 9 4 7 20
10 สพป. ชลบุรี เขต 2 9 4 5 18
11 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 13 9 30
12 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 8 10 4 22
13 สพป. สระแก้ว เขต 1 8 7 9 24
14 สพป. ระยอง เขต 1 7 9 7 23
15 สพป. ชัยนาท 7 8 9 24
16 สพป. นครปฐม เขต 1 7 7 3 17
17 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 7 6 9 22
18 สพป. ลพบุรี เขต 2 7 6 6 19
19 สพป. ตราด 7 5 7 19
20 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 7 2 3 12
21 สพป. ลพบุรี เขต 1 6 11 5 22
22 สพป. สระแก้ว เขต 2 6 3 7 16
23 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 5 8 13 26
24 สพป. ปทุมธานี เขต 1 5 8 6 19
25 สพป. อ่างทอง 5 5 4 14
26 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 5 4 5 14
27 สพป. ราชบุรี เขต 2 4 13 8 25
28 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 4 11 3 18
29 สพป. นนทบุรี เขต 2 4 4 4 12
30 สพป. ปทุมธานี เขต 2 4 3 6 13
31 สพป. สระบุรี เขต 1 4 3 0 7
32 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 3 3 5 11
33 สพป. เพชรบุรี เขต 2 3 2 1 6
34 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 3 2 0 5
35 สพป. นนทบุรี เขต 1 3 1 4 8
36 สพป. สมุทรสงคราม 3 1 1 5
37 สพป. เพชรบุรี เขต 1 3 0 0 3
38 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 7 10 19
39 สพป. นครปฐม เขต 2 2 4 6 12
40 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 2 4 1 7
41 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2 2 7 11
42 สพป. นครนายก 2 1 3 6
43 สพป. สิงห์บุรี 1 8 4 13
44 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1 4 1 6
45 สพป. จันทบุรี เขต 2 0 5 4 9
46 สพป. ระยอง เขต 2 0 5 2 7
47 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 5 2 7
48 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 0 4 1 5
รวม 272 276 261 809

: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022
: : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : :
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]