สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี สพป. ปทุมธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 26 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประดับญาติ
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สิงห์งาม
 
1. นางสาวปวีณา  ศิลาอาจ
2. นางสาวธมลวรรณ  ฉายแสง