สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74.8 เงิน 28 1. เด็กหญิงมัณฑิตา   ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงลัลน์นา  เสมา
 
1. นางสาววัชโรบล  เพียรพิทักษ์
2. นางสาววริศรานันท์  ทองพัฒนพิชัย
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สนธิสวัสดิ์
3. เด็กชายณัฐพล  สระประทุมวัน
 
1. นางสาวสราวรรณ  ฉิมฉิน
2. นางสาวศศิธร  สืบต้อย