ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 91.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร 84.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพุซาง สพป. สระบุรี เขต 1 82.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง สพป. สิงห์บุรี 81.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 80.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเทพราช สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดหนองแหวน สพป. จันทบุรี เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) สพป. ราชบุรี เขต 1 70.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 69 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 68 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) สพป. สระบุรี เขต 2 66 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. ตราด 65 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 65 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 64 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 64 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนวัดบางสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 64 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป. ชัยนาท 64 ทองแดง 33  
38 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 64 ทองแดง 33  
39 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 63 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 62 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 61 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 61 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส สพป. ปทุมธานี เขต 2 60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน