ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 101
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สระแก้ว เขต 2 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ สพป. ระยอง เขต 2 84.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) สพป. เพชรบุรี เขต 1 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สพป. สระบุรี เขต 1 78.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 75.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดหนองหอย สพป. ลพบุรี เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดสะแกงาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง สพป. ชลบุรี เขต 1 73.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 73.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 72.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1 72.67 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป. นครนายก 70.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 70.67 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดน้ำคอก สพป. ระยอง เขต 1 70.67 เงิน 19  
22 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68.67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 67.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 64 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดท่าเตียน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 48.33 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ สพป. สมุทรสาคร 46.33 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน