ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 91.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 84.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 80.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 78.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร 75.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 75.80 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 74.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 74.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 73.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สพป. ระยอง เขต 2 73.60 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. เพชรบุรี เขต 1 73.60 เงิน 13  
16 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 73.60 เงิน 13  
17 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต 3 73.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 73.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบางเตย สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 72.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 72.20 เงิน 20  
22 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 71.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สพป. ปทุมธานี เขต 1 71.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71.40 เงิน 24  
26 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 70.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดช่องพราน สพป. ราชบุรี เขต 2 70.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สระแก้ว เขต 1 69.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดลานนาบุญ สพป. นนทบุรี เขต 1 69.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านรังงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 67.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง สพป. เพชรบุรี เขต 2 67.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67.60 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 66.40 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านซับจำปา สพป. ลพบุรี เขต 2 65.20 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดเบญพาด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 65.20 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนวัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 65 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 64.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 64.20 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป. นครนายก 63.20 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 63.20 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 61.80 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 61.60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 51 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ สพป. สระบุรี เขต 2 45.40 เข้าร่วม 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน