ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดช่องพราน สพป. ราชบุรี เขต 2 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 83.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด สพป. ลพบุรี เขต 1 82.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชลบุรี เขต 2 81.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 1 80.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 80.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองเสมา สพป. ลพบุรี เขต 2 78.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. สระแก้ว เขต 2 78.67 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป. ราชบุรี เขต 1 75.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 74.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 70.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70.33 เงิน 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 63.33 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท 60.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 60.67 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง สพป. ชลบุรี เขต 1 60.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต 3 58.67 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 58.67 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป. นนทบุรี เขต 1 58.67 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 56.67 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 56.67 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 1 56.33 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 56.33 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 55 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 52.33 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 50.67 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 50.67 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 50.67 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 50.67 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 50.67 เข้าร่วม 34  
39 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 50.67 เข้าร่วม 34  
40 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. ระยอง เขต 2 50.67 เข้าร่วม 34  
41 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 50.67 เข้าร่วม 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน