ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม สพป. สมุทรสาคร 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 63 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 51 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 51 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 49 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 48 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. สิงห์บุรี 48 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 47 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 46 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 46 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนลำสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 1 45 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 44 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 43 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 43 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 43 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนวัดศรีจุฬา สพป. นครนายก 43 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 42 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 42 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 41 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 41 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 41 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 40 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 39 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 38 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 36 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 35 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 34 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดคร้อพนัน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 34 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 34 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 32 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 2 30 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 30 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล สพป. นครปฐม เขต 2 28 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 27 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา สพป. อ่างทอง 24 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 22 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 17 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 สพป. ชัยนาท 13 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน