ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 82.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบึงบา สพป. ปทุมธานี เขต 2 81.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครปฐม เขต 1 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตราด 78 เงิน 13  
16 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 75.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนมิตรภาพ 20 สพป. จันทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น สพป. ลพบุรี เขต 1 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 67.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 56.67 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดสุนทราราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน