ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 1 85.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 85.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย สพป. นครปฐม เขต 1 85.33 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดไผ่ขาด สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.33 ทอง 8  
12 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 84.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดในกลาง สพป. เพชรบุรี เขต 1 84.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป. ราชบุรี เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 83.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 83.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 82.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 81.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 80.66 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 77.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.67 เงิน 28  
30 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77.67 เงิน 28  
31 โรงเรียนวัดพังม่วง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 77 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก สพป. เพชรบุรี เขต 2 76.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหัวลำ สพป. ลพบุรี เขต 2 76.67 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านไร่บน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 76.66 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 76 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 76 เงิน 36  
38 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 76 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 75.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 75.33 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 41  
43 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 75 เงิน 41  
44 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 74.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 74.67 เงิน 44  
46 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 74.33 เงิน 46  
47 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 74.33 เงิน 46  
48 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 74 เงิน 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน