ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 91.76 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสร้างพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 90.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.38 ทอง 10  
11 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 90.36 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเนินพระ สพป. ระยอง เขต 1 90.34 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 90.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 89.78 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดหนองกบ สพป. ราชบุรี เขต 2 89.76 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 88.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 88.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป. นนทบุรี เขต 1 87.98 ทอง 18  
19 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.96 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป. ปทุมธานี เขต 1 87.94 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดสิทธาราม สพป. อ่างทอง 87.92 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 1 87.90 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สพป. เพชรบุรี เขต 2 87.78 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 87.76 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สพป. ชลบุรี เขต 3 87.74 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87.38 ทอง 27  
28 โรงเรียนวีรศิลป์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87.36 ทอง 28  
29 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.34 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 87.18 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87.16 ทอง 31  
32 โรงเรียนวัดบางปรัง สพป. นครนายก 87.14 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดธรรมนาวา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 86.98 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดพืชอุดม สพป. ปทุมธานี เขต 2 86.96 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.94 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 86.92 ทอง 36  
37 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 86.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 86.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 86.36 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 86.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 85.96 ทอง 42  
43 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านเขาซก สพป. ชลบุรี เขต 1 85.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 84.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนวัดประดับ สพป. สิงห์บุรี 84.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84.40 ทอง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน