ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 1 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 83.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 1 83.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 83.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 82.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 81.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 81.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 80.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 80.20 ทอง 15  
18 โรงเรียนวัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 80.20 ทอง 15  
19 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 80.20 ทอง 15  
20 โรงเรียนวัดอบทม สพป. อ่างทอง 80.20 ทอง 15  
21 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 1 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 78.80 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 78.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 78.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบึงตะกู สพป. ชลบุรี เขต 2 77.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77.80 เงิน 27  
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 77.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 77.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดเบญพาด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77.40 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 76.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 76.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76.40 เงิน 35  
37 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 76 เงิน 37  
39 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์ ๑) สพป. เพชรบุรี เขต 2 75.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2 75.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดคีม สพป. สิงห์บุรี 75.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75.40 เงิน 41  
43 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.40 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนวัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 74.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 74.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 73.60 เงิน 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน