ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 149
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ระยอง เขต 2 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 89.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดฆ้อ สพป. ตราด 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 88.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง สพป. ราชบุรี เขต 1 86.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสามเอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สพป. สมุทรสาคร 86.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดเกตุประภา สพป. ปทุมธานี เขต 2 85.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 85.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 84.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 84.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทพประทานพร สพป. นนทบุรี เขต 1 84.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 83.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 81.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดลาดระโหง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. ราชบุรี เขต 2 80.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 80.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม สพป. ปทุมธานี เขต 1 80.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนวัดงิ้วราย สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 76.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน