ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเลิศปัญญา สพป. ชลบุรี เขต 3 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป. สระบุรี เขต 2 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) สพป. สมุทรสาคร 87.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 87.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ สพป. นครปฐม เขต 2 87.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 85.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข สพป. สิงห์บุรี 85.80 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดกระแชง"จันท์ไพโรจน์วิทยา" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 85.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนเจริญดีวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 85.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป. ระยอง เขต 1 85.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 84.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สพป. สระแก้ว เขต 1 84.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 84.60 ทอง 18  
21 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 84.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย สพป. ราชบุรี เขต 2 84.40 ทอง 21  
23 โรงเรียนสุนันทาวิทยา สพป. ตราด 84.40 ทอง 21  
24 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 84.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองคาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 83.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านยางคู่ สพป. ราชบุรี เขต 1 82.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82.80 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 82.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหัวหมอน สพป. นครนายก 82.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 82.40 ทอง 33  
36 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต 1 81.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81 ทอง 41  
42 โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 81 ทอง 41  
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 80.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ สพป. สมุทรสงคราม 80.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านคลองคต สพป. จันทบุรี เขต 2 80.20 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป. ชลบุรี เขต 2 80.20 ทอง 44  
47 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 80.20 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80 ทอง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน