ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 87.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาลดำ สพป. ชลบุรี เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ สพป. นครปฐม เขต 2 84.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 84.25 ทอง 6  
8 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 82.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 82.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 82 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง สพป. ระยอง เขต 1 81.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 81.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดดอนมะนาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81.25 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 81.25 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนยอแซฟวิทยา สพป. จันทบุรี เขต 1 80.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 80.25 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 80.25 ทอง 23  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก สพป. กาญจนบุรี เขต 3 78 เงิน 28  
30 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.75 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 77.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 76.75 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76.75 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 76.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดลาดชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านท่าลาว(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 75.75 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 75.25 เงิน 40  
41 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) สพป. สิงห์บุรี 75 เงิน 41  
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74.75 เงิน 43  
44 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 74.50 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 74 เงิน 45  
46 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 73.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 73 เงิน 47  
48 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 70.50 เงิน 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน