ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 75.33 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน