ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 162
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าตะโก สพป. ลพบุรี เขต 2 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดตะกู(เมตตาชนูปการ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 86.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต 1 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม สพป. สมุทรสงคราม 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 84.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสระหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. ราชบุรี เขต 1 83.67 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 83.67 ทอง 15  
18 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 82.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 82.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 82.67 ทอง 18  
21 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป. ชัยนาท 82.67 ทอง 18  
22 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป. ชลบุรี เขต 2 82.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านซับพริก สพป. สระบุรี เขต 2 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนวัดสุวรรณ สพป. ปทุมธานี เขต 2 82 ทอง 23  
26 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 23  
27 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 81.33 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81.33 ทอง 29  
32 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดกกเต็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 79.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 79.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพป. เพชรบุรี เขต 2 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านไร่บน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก 75.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ สพป. สระบุรี เขต 1 73.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 50 เข้าร่วม 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน