ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 88.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 86.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85.10 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 85.10 ทอง 9  
11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 84.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 84.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 84.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 84.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 84.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.90 ทอง 18  
19 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 83.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดสี่ร้อย สพป. อ่างทอง 83.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนอรุณวิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83.50 ทอง 21  
23 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร 83.30 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท 81.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 80.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.70 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนนารายณ์วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 79.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78.70 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 78.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 76.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 76.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 75.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 72.90 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 71.90 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป. ราชบุรี เขต 1 71.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม สพป. ชลบุรี เขต 1 69.70 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 68.90 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) สพป. สระบุรี เขต 1 68.70 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 68.50 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 68.40 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนเอกอโยธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 68.40 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.10 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 67.60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลบางแพ สพป. ราชบุรี เขต 2 62.40 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน