ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. สระแก้ว เขต 1 93.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคั่นกระได สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 88.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 87.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 87.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 87.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา สพป. จันทบุรี เขต 1 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 2 86.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 86.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 85.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา สพป. อ่างทอง 85.60 ทอง 21  
24 โรงเรียนธัญวิทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง 24  
26 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 85 ทอง 24  
27 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 84.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 84.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร 82.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนนารายณ์วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 81.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 81.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป. ชัยนาท 80.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 79.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 79.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองคาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 78.20 เงิน 41  
43 โรงเรียนอุดมวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 77.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 75.80 เงิน 45  
47 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 75 เงิน 47  
48 โรงเรียนวัดลาดชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 70.20 เงิน 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน