ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง สพป. ชลบุรี เขต 1 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) สพป. สระบุรี เขต 1 84.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 83.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์ ๑) สพป. เพชรบุรี เขต 2 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองคาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82.60 ทอง 12  
15 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 82.60 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 81.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 81.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 81.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 81.20 ทอง 18  
21 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81.20 ทอง 18  
22 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 80.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 79.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านทับร้าง สพป. ชลบุรี เขต 2 79.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดหนองแจง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 78.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต 3 78.20 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. ตราด 77.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.60 เงิน 33  
35 โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป. จันทบุรี เขต 1 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 74.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 74.60 เงิน 38  
40 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 73.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 73.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 73.20 เงิน 41  
43 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 72.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป. เพชรบุรี เขต 1 71.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 70 เงิน 45  
46 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 69.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 69 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 59.80 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน