ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 167
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. สระแก้ว เขต 1 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 76.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน