ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 87.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 85.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 80.60 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 79.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 79.80 เงิน 10  
12 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 79.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 78.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 77.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 77.80 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 76.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 75.80 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 74 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 73.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 73.40 เงิน 23  
25 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 72.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 72.40 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านสีระมัน สพป. ระยอง เขต 2 71.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง สพป. ลพบุรี เขต 2 70.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 69.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.20 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 67.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 67.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 63.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 63.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 62.40 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 61.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนวัดสระพังลาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 60 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนวัดหนองกรับ สพป. ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 60 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน