ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 171
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป. จันทบุรี เขต 1 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 88.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางปรง สพป. ตราด 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 85.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 85.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านทะเลทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 84.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 84.67 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 84.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 84.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดบึงไม้ สพป. สระบุรี เขต 2 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดยาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 83.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป. นนทบุรี เขต 1 83.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สพป. สิงห์บุรี 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 2 82.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านไร่ป้า สพป. กาญจนบุรี เขต 3 82.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 82.33 ทอง 28  
30 โรงเรียนวัดกะแส สพป. ระยอง เขต 2 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สพป. ชลบุรี เขต 1 81.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 80.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ สพป. สระบุรี เขต 1 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 34  
36 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 80 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 37  
39 โรงเรียนวัดทางยาว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดอินทร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 74.67 เงิน 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน