ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 175
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) สพป. สระบุรี เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น สพป. ลพบุรี เขต 1 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังวน สพป. สระแก้ว เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 78.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท 75.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 73.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน