ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 84.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 84.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 84.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 83.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยกบ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 83.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป. ชลบุรี เขต 3 82.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย สพป. ชลบุรี เขต 2 82.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ สพป. สระบุรี เขต 2 82.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 81.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) สพป. เพชรบุรี เขต 2 81.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนรอซีดี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 81.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. ระยอง เขต 2 81.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 80.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพป. ราชบุรี เขต 2 80.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดชินวราราม สพป. ปทุมธานี เขต 1 80.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดองครักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 79.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านวังก์พง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 79.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 79.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดไก่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สระแก้ว เขต 1 78.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 78.40 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สพป. สิงห์บุรี 78 เงิน 31  
33 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป. ระยอง เขต 1 77.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 77.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 77.40 เงิน 34  
36 โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 75.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป. ชลบุรี เขต 1 74.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 74.60 เงิน 39  
41 โรงเรียนวัดต้นทอง สพป. อ่างทอง 74.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดท่าแคลง สพป. จันทบุรี เขต 1 74.40 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านพุพลู สพป. เพชรบุรี เขต 1 74 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 74 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านช้างเผือก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 73.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 73.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต 2 73 เงิน 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน