ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 86.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ สพป. ราชบุรี เขต 2 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 82.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่ามะริด สพป. เพชรบุรี เขต 2 81.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 79.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองตาคง สพป. จันทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 77.30 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 74.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 74.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 73.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านรางจิก สพป. ชัยนาท 72.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 71.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 70.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 2 70.05 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 67.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 64.10 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดดอนไร่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 64.04 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 63.50 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 62.95 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62.70 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก สพป. ราชบุรี เขต 1 61.95 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 61.45 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 61.20 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 60.90 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 60.30 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป. ระยอง เขต 2 59.90 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 59.10 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 59 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ สพป. จันทบุรี เขต 1 58.90 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 57.80 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 57.60 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวันครู 2502 สพป. ปทุมธานี เขต 1 57.50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดการ้อง สพป. สิงห์บุรี 57.30 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข สพป. ชลบุรี เขต 2 56.05 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 55.60 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 53.30 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 52.80 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ สพป. นครปฐม เขต 2 49.70 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนวัดวังเลน สพป. สระบุรี เขต 1 49.05 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 44.50 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน