ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สพป. สระบุรี เขต 2 99.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโคกสลุง สพป. ลพบุรี เขต 2 97.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 96.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา สพป. อ่างทอง 84.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป. ปทุมธานี เขต 1 84.50 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 84.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี สพป. สมุทรสาคร 82.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 81.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 81.50 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 79.15 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. นครนายก 78.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 สพป. สระแก้ว เขต 2 77.90 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด สพป. สระแก้ว เขต 1 77.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหาดขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 77.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ สพป. สิงห์บุรี 77.20 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านขุนศรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74.70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 74.70 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 73.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 73.05 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 72.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 72.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71.10 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 70.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านจันเดย์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 69.50 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 68.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป. ราชบุรี เขต 2 68.30 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท 67.90 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 1 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 66.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 66.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านไร่ใน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 64.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป. ระยอง เขต 2 64.20 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 63.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 62.70 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 61.90 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สพป. สระบุรี เขต 1 61.70 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนสถาพรพิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 60.90 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต 3 60.40 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 60.20 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) สพป. ลพบุรี เขต 1 50.10 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน