ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 99.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 93.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองกบ สพป. ราชบุรี เขต 2 90.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 86.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 85.05 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82.95 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 79.65 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดข่อย สพป. สิงห์บุรี 79.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 78.90 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านหนอง สพป. ชัยนาท 78.85 เงิน 11  
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. ชลบุรี เขต 2 76.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 75.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 74.90 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74.25 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 74.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดยางนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73.85 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 72.10 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สพป. สระบุรี เขต 1 70.05 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สพป. เพชรบุรี เขต 2 68.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 66.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 62.75 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 62.60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61.45 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 60.70 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 60.30 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60.10 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 2 57.30 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 56.40 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู ๒๕๐๔) สพป. อ่างทอง 55.40 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 54.80 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านทัพพระยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 54.25 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 54.15 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 54.10 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้างบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต 3 53.50 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 53.50 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 53.40 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนวัดแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 52.30 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 47.80 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 47.50 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน