ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอู่ข้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น สพป. ลพบุรี เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ สพป. สระบุรี เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป. ชลบุรี เขต 2 76.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดกระโจมทอง สพป. สมุทรสาคร 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป. นนทบุรี เขต 1 74.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง สพป. ชลบุรี เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 73.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 - -  
23 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน