ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ สพป. สระบุรี เขต 2 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางราก สพป. ลพบุรี เขต 2 86.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สพป. สระบุรี เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 81.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 77.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 76.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดงจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 1 75.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 75.67 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดในกลาง สพป. เพชรบุรี เขต 1 75.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดประชานาถ สพป. นครปฐม เขต 2 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดหนองพลับ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 74.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 73.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 73.67 เงิน 24  
26 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 73.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 72.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป. ชลบุรี เขต 3 71.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 70.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 69.67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.67 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ระยอง เขต 2 69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 69 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 69 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 68.67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 68.33 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดบัวหลวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 67 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 66.67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 66.33 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป. ชลบุรี เขต 2 66.33 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 66 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 65 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 58.33 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน