ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต สพป. สระแก้ว เขต 1 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 89.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ สพป. ราชบุรี เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดสิงห์ สพป. จันทบุรี เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะดอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 87.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ สพป. สระบุรี เขต 2 87.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดบุนนาค สพป. ระยอง เขต 2 87.67 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดประชานาถ สพป. นครปฐม เขต 2 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 86 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. เพชรบุรี เขต 2 85.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านยางขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 3 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต 1 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สพป. สิงห์บุรี 84.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 84.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 84 ทอง 25  
27 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 83.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดมงคล สพป. สระบุรี เขต 1 83.67 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง 30  
32 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 82.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตราด 82.67 ทอง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 82.67 ทอง 32  
35 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ สพป. ชัยนาท 82.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82 ทอง 36  
38 โรงเรียนวัดพราหมณี สพป. นครนายก 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 1 79 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดศรีประชา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ สพป. สมุทรสงคราม 77.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน