ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 233
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ชัยนาท 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. สระบุรี เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านช้างเผือก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ สพป. ราชบุรี เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 74 เงิน 22  
24 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 1 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 71 เงิน 28  
30 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลนาดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดลาดชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 68 ทองแดง 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน