ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 236
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซับพริก สพป. สระบุรี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป. ตราด 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดกระโจมทอง สพป. สมุทรสาคร 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล สพป. นครนายก 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต 3 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบางนาง สพป. ชลบุรี เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป. ปทุมธานี เขต 1 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สพป. สระบุรี เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน สพป. สระแก้ว เขต 2 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 63 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านเนินรัก สพป. เพชรบุรี เขต 1 62 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 61 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 61 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 61 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สพป. สมุทรสงคราม 56 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 56 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน