ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 237
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดฆ้อ สพป. ตราด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ สพป. สระบุรี เขต 2 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป. ชลบุรี เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดตุ้มหู สพป. สิงห์บุรี 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 75 เงิน 19  
22 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75 เงิน 19  
23 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 74 เงิน 23  
26 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 74 เงิน 23  
27 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดหนองพลับ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดจุฬามณี(ชุณหะจันทนประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ่อแร่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
33 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  
34 โรงเรียนวัดรุ้ง สพป. อ่างทอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน