ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป. ชลบุรี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยตะโก สพป. นครปฐม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดชินวราราม สพป. ปทุมธานี เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. เพชรบุรี เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท 82 ทอง 11  
15 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย สพป. สระบุรี เขต 1 82 ทอง 11  
16 โรงเรียนวัดเปรมปรีชา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82 ทอง 11  
17 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 72 เงิน 22  
25 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 66 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 66 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 - -  
30 โรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป. ชลบุรี เขต 2 - -  
31 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 - -  
32 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน