ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ สพป. สระแก้ว เขต 1 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 90.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสหวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ระยอง เขต 2 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดงิ้วราย สพป. นครปฐม เขต 2 89.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 89.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน สพป. เพชรบุรี เขต 1 88.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 88.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 86.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป. ปทุมธานี เขต 1 86.80 ทอง 12  
15 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดช้างทูน สพป. ตราด 86.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 86.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 86.20 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านปล่องเหลื่ยม สพป. สมุทรสาคร 85.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม สพป. นครปฐม เขต 1 84.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดนาห้วย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 83.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 83.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี สพป. ปทุมธานี เขต 2 82.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 82.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 82.60 ทอง 26  
29 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สพป. กาญจนบุรี เขต 3 81.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 81.80 ทอง 30  
32 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 81.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 81.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.40 ทอง 33  
36 โรงเรียนอนุบาลนาดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 79.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านยางชุม สพป. เพชรบุรี เขต 2 76.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดอิมั้ง สพป. จันทบุรี เขต 2 75.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สาขา บ้านโป่งเกตุ สพป. จันทบุรี เขต 1 75.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 74.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านกรอกสะแก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 74.20 เงิน 44  
46 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 72.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 72.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72 เงิน 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน