ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป. ชลบุรี เขต 2 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 94 ทอง 4  
8 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 12  
16 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครปฐม เขต 2 75 เงิน 12  
17 โรงเรียนวัดพราหมณี สพป. นครนายก 75 เงิน 12  
18 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 75 เงิน 12  
19 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 75 เงิน 12  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 60 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 60 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 1 60 ทองแดง 20  
25 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 20  
26 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 60 ทองแดง 20  
27 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ลพบุรี เขต 2 60 ทองแดง 20  
28 โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป. สระบุรี เขต 2 60 ทองแดง 20  
29 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 60 ทองแดง 20  
30 โรงเรียนบ้านแคราย สพป. สมุทรสาคร 60 ทองแดง 20  
31 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง สพป. สมุทรสงคราม 60 ทองแดง 20  
32 โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 20  
33 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 60 ทองแดง 20  
34 โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔ สพป. เพชรบุรี เขต 1 60 ทองแดง 20  
35 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 20  
36 โรงเรียนวัดดอนมะนาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 60 ทองแดง 20  
37 โรงเรียนวัดบางปรือ สพป. ตราด 60 ทองแดง 20  
38 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 60 ทองแดง 20  
39 โรงเรียนวัดบ้านกลับ สพป. สิงห์บุรี 60 ทองแดง 20  
40 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต สพป. อ่างทอง 60 ทองแดง 20  
41 โรงเรียนวัดเขาดิน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 60 ทองแดง 20  
42 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 60 ทองแดง 20  
43 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป. ราชบุรี เขต 2 60 ทองแดง 20  
44 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 60 ทองแดง 20  
45 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สพป. สระบุรี เขต 1 60 ทองแดง 20  
46 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 20  
47 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 20  
48 โรงเรียนอรุณวิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 60 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน