ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สพป. สระแก้ว เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนปากคลองบางขนาก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง สพป. อ่างทอง 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป. สระบุรี เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สพป. สมุทรสาคร 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป. ชลบุรี เขต 1 70 เงิน 27  
29 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 70 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดหัวเด่น สพป. ชัยนาท 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดฆ้อ สพป. ตราด 61 ทองแดง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน