ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 248
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม สพป. ลพบุรี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง สพป. ปทุมธานี เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป. ชลบุรี เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 88 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดห้วยโรง สพป. อ่างทอง 88 ทอง 10  
15 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง 10  
16 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 1 88 ทอง 10  
17 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 79 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 17  
20 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 79 เงิน 17  
21 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 79 เงิน 17  
22 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. สระบุรี เขต 2 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านต้นสำโรง สพป. นครปฐม เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง สพป. ราชบุรี เขต 1 75 เงิน 28  
31 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 69 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 3 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท 55 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนค่ายบางระจัน สพป. สิงห์บุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน