ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยายจั่น สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 2 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดต้นทอง สพป. อ่างทอง 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนมารดานฤมล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป. ตราด 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 1 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ สพป. สิงห์บุรี 84 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 16  
20 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สพป. ปทุมธานี เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป. ปทุมธานี เขต 2 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนนันทนวิทย์ สพป. ชลบุรี เขต 2 83 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท 83 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง สพป. ระยอง เขต 2 83 ทอง 20  
26 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. จันทบุรี เขต 1 83 ทอง 20  
27 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 83 ทอง 20  
28 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 83 ทอง 20  
29 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 83 ทอง 20  
30 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง 30  
33 โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต 2 82 ทอง 30  
34 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82 ทอง 30  
35 โรงเรียนวัดบางคาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82 ทอง 30  
36 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 30  
37 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 1 82 ทอง 30  
38 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 82 ทอง 30  
39 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 82 ทอง 30  
40 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 82 ทอง 30  
41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 30  
42 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ สพป. สระบุรี เขต 2 81 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80 ทอง 43  
45 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80 ทอง 43  
46 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 43  
47 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80 ทอง 43  
48 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน