ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคงคาวราราม สพป. ระยอง เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเบิกไพร สพป. ราชบุรี เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดสามควายเผือก สพป. นครปฐม เขต 1 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 92 ทอง 4  
9 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนบางไทร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดสระบัว สพป. ปทุมธานี เขต 2 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านมาบเตย สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนวีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 16  
19 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 86 ทอง 16  
20 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 20  
23 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด สพป. ราชบุรี เขต 2 82 ทอง 20  
24 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 82 ทอง 20  
25 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น สพป. จันทบุรี เขต 2 73 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 73 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 73 เงิน 25  
29 โรงเรียนวัดพานทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 73 เงิน 25  
30 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 73 เงิน 25  
31 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สพป. เพชรบุรี เขต 1 73 เงิน 25  
32 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 71 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 71 เงิน 32  
35 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 71 เงิน 32  
36 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 71 เงิน 32  
37 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 71 เงิน 32  
38 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สพป. สิงห์บุรี 71 เงิน 32  
39 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. สระบุรี เขต 2 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 70 เงิน 39  
41 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 39  
42 โรงเรียนวัดโคกสลุง สพป. ลพบุรี เขต 2 69 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. จันทบุรี เขต 1 69 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม สพป. สมุทรสาคร 69 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 68 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 68 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนบ้านดอนตาวง สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน