ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม สพป. ลพบุรี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขุย สพป. กาญจนบุรี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสามควายเผือก สพป. นครปฐม เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 92 ทอง 4  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90 ทอง 9  
13 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 90 ทอง 9  
14 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร สพป. ชัยนาท 90 ทอง 9  
15 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง 9  
16 โรงเรียนบางไทร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชลบุรี เขต 2 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) สพป. นครปฐม เขต 2 88 ทอง 16  
20 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร สพป. จันทบุรี เขต 1 88 ทอง 16  
21 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง 21  
24 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 86 ทอง 21  
25 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86 ทอง 21  
26 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 21  
27 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง 21  
28 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86 ทอง 21  
29 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 21  
30 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ สพป. เพชรบุรี เขต 2 86 ทอง 21  
31 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 86 ทอง 21  
32 โรงเรียนวัดจำปา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนวีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 32  
34 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78 เงิน 32  
35 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ราชบุรี เขต 1 76 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. สระบุรี เขต 2 76 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 76 เงิน 35  
40 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน สพป. เพชรบุรี เขต 1 76 เงิน 35  
41 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 76 เงิน 35  
42 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 76 เงิน 35  
43 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 35  
44 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74 เงิน 44  
45 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน 44  
46 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 74 เงิน 44  
47 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 44  
48 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน