ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพป. ราชบุรี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สพป. ระยอง เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ตราด 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. ชลบุรี เขต 2 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 ทอง 9  
13 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง 9  
14 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 14  
17 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 86 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนตาวง สพป. อ่างทอง 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนวันทามารีอา สพป. ราชบุรี เขต 2 84 ทอง 18  
21 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 84 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 22  
25 โรงเรียนวัดสระไม้แดง สพป. ชัยนาท 78 เงิน 22  
26 โรงเรียนวัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 78 เงิน 22  
27 โรงเรียนบึงเขาย้อน สพป. ปทุมธานี เขต 1 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 76 เงิน 27  
29 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 27  
30 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 76 เงิน 27  
31 โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 76 เงิน 27  
32 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 76 เงิน 27  
33 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 76 เงิน 27  
34 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 76 เงิน 27  
35 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 68 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนวัดสระบัว สพป. ปทุมธานี เขต 2 68 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนอนุบาลนาดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 68 ทองแดง 35  
41 โรงเรียนบ้านซับมะนาว สพป. สระแก้ว เขต 1 64 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 64 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 64 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 64 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) สพป. ลพบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป. สระบุรี เขต 2 57 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนวัดไทร สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 57 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สพป. สิงห์บุรี 56 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน