ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. ชลบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 92 ทอง 4  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร สพป. จันทบุรี เขต 1 92 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาซก สพป. ชลบุรี เขต 1 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 90 ทอง 10  
14 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน สพป. สิงห์บุรี 90 ทอง 10  
15 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 90 ทอง 10  
16 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90 ทอง 10  
17 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 88 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง 17  
20 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 17  
21 โรงเรียนวัดห้วงหิน สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง 17  
22 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) สพป. สระบุรี เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 22  
25 โรงเรียนอนุบาลนาดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 22  
26 โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 76 เงิน 26  
29 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย สพป. จันทบุรี เขต 2 76 เงิน 26  
30 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 76 เงิน 26  
31 โรงเรียนสาริกา สพป. นครนายก 76 เงิน 26  
32 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 26  
33 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 76 เงิน 26  
34 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) สพป. นครปฐม เขต 1 76 เงิน 26  
35 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76 เงิน 26  
36 โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) สพป. ราชบุรี เขต 2 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 74 เงิน 36  
40 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 74 เงิน 36  
41 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 74 เงิน 36  
42 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 68 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท 68 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 68 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน